Visie & Missie

Missie PMO

PMO is marktleider op het gebied van medische keuringen en bloedonderzoeken.

PMO combineert een concurrerende prijsstelling met professionele service en uitvoering van alle soorten van medische expertisen.

PMO heeft de grootste dichtheid in Nederland van bloedprikpunten en keuringslocaties.

Visie PMO

PMO werkt continu aan automatisering van processen (stp) en snelheid van het verwerken van rapportages met inachtneming van data-beveiliging.

PMO werkt continu aan beleidsvorming in overleg met haar klanten en de medische sector om veilig de juiste medische informatie zo snel mogelijk op de juiste plek bij de juiste personen te krijgen.